בעד קומוניזם


בעד קומוניזם
קומוניסט, מצדד בקומוניזם {{}}

אוצר עברית . 2013.