הדת היהודית


הדת היהודית
יהדות, תורת ישראל {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עקרונות הדת היהודית — י ג עקרונות היסוד של היהדות שנוסחו ע י הרמב ם {{}} …   אוצר עברית

  • הנקודה היהודית — תמצית היהדות, תפיסת הדת היהודית {{}} …   אוצר עברית

  • אדם הראשון — האדם שנברא ביום השישי לבריאה, האיש הראשון עלי אדמות (לפי הדת היהודית) {{}} …   אוצר עברית

  • גזירות השמד — גזירות אנטיוכוס על עם ישראל, גזירות שעניינן המרת הדת היהודית {{}} …   אוצר עברית

  • גזרות השמד — גזירות אנטיוכוס על עם ישראל, גזירות שעניינן המרת הדת היהודית {{}} …   אוצר עברית

  • דת משה — מצוות התורה, הדת היהודית {{}} …   אוצר עברית

  • יהדות — העם היהודי, עם ישראל; הדת היהודית ותורת …   אוצר עברית

  • יוסף קארו — פוסק יהודי במאה ה 16, מחבר ה שולחן ערוך (חוקי הדת היהודית) {{}} …   אוצר עברית