יהדות ליברלית


יהדות ליברלית
יהדות רפורמית, תנועה הדוגלת בצורך להתאים את היהדות לזמן החדש {{}}

אוצר עברית . 2013.